Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním žádosti udělujete společnosti FORAKOM INVEST s.r.o., IČO: 24701670, se sídlem: Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00, Praha 5 – Jinonice výslovný Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: „Zájemce“ bere na vědomí, že společnost FORAKOM INVEST s.r.o., IČO: 24701670, se sídlem: Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00, Praha 5 – Jinonice, (dále jen „Zprostředkovatel“) v souvislosti se zprostředkováním úvěrových produktů shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje (včetně rodného čísla) o zájemcích. Zájemce tímto poskytuje Zprostředkovateli svůj výslovný souhlas k tomu, aby – využíval jeho Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a poskytoval jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a kontaktních údajů. Souhlas se vztahuje na Osobní údaje, které Zájemce Zprostředkovateli poskytl nebo v budoucnu poskytne v rámci jednání o poskytnutí nebankovního úvěrového produktu. Tento souhlas platí na dobu 5 let a jeho odvolání je možné pouze písemnou formou doporučeným dopisem na adresu sídla Zprostředkovatele. Poskytnuté informace zájemcem slouží pouze za účelem zajištění požadavku, s čímž zájemce souhlasí a potvrzuje správnost a pravdivost poskytnutých informací.